Γιάννης Βακαρέλης – Philharmonia Quartett Berlin

Φιλανθρωπική εκδήλωση της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών

Johannes Brahms

Κουιντέτο με πιάνο σε φα ελάσσονα, έργο 34

Allegro non troppo
Andante, un poco Adagio
Scherzo. Allegro – Trio
Finale. Poco sostenuto – Allegro non troppo

Γιάννης Βακαρέλης πιάνο

Philharmonia Quartett Berlin
Daniel Stabrawa
 βιολί
Christian Stadelmann βιολί
Neithard Resa βιόλα
Jan Diesselhorst βιολοντσέλο

22 Noεμβρίου 1994